Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2009 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2009FO2009-0001Test ForskningsbidragUniversitet/Högskola...
Institution...
Cassel, Göran
2009EX2009-0005Sedimentanalys av HullsjönGöteborgs Universitet
Zoologiska institutionen
Castell, Mia
2009EX2009-0003Hur kvalitén i nyckelbiotopen påverkar artdiversiteten av mossor och tickor på liggande död vedLinköpings Universitet
Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi
Dahlerup, Nina
2009FO2009-0080Bisam som möjlig orsak till långtidsförändringar i Vattenkvalitén i svenska sjöar – BiVaSveriges Lantbruksuniversitet
Vatten och Miljö
Ecke, Frauke
2009FO2009-0040Biotisk resistensUmeå Universitet
Ekologi, Miljö och Geovetenskap
Englund, Göran
2009EX2009-0014Riskklassificering av förorenad markLunds Universitet
Institutionen för Miljövetenskap
Falk, Fredrik
2009FO2009-0010Kalibrering av Mg/Ca termometern i Skagerrak för ökad kunskap av forna tiders temperaturvariationerLunds universitet
Geologiska institutionen
Filipsson, Helena
2009FO2009-0057Utbredning av algblomningar i Östersjön–genetisk variabilitet och sensibilitet för miljöförändringarGöteborgs universitet
Institutionen för Biologi och Miljövetenskaper
Godhe, Anna
2009FO2009-0089Renare mark med Salix för odling av vete med låg kadmiumhaltStockholms universitet
Botaniska inst, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Greger, Maria
2009SY2009-0005Symposium om spridning och etablering hos mossor, lavar, och svamparStockholms universitet
Botaniska institutionen
Hylander, Kristoffer
2009EX2009-0018Dagfjärilarnas överlevnad i skogsbygden: har markernas historia betydelse för dagens fjärilsfauna? Linköpings Universitet
IFM biologi, kemi och fysik
Ibbe, Mathias
2009FO2009-0060Epidemiologi för infektioner av rödsotvirus i gräs och stråsäd Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst. för växtbiologi och skogsgenetik
Kvarnheden, Anders
2009FO2009-0004Är bentiska ryggradlösa djurs tillväxt och stökiometri beroende av miljöfaktorer?Högskolan i Halmstad
ETN
Liess, Antonia
2009FO2009-0068Wood-decay fungi in living tree roots with special emphasis on root-rot biocontrol agent P. giganteaSveriges Lantbruksuniversitet
Skoglig mykologi och växtpatologi
Menkis, Audrius
2009FO2009-0049Klimatförändringars påverkan på havsmiljön och vattenkvaliteten utmed svenska västkustenGöteborgs universitet
Inst. för marina vetenskaper (nybildad inst vid GU, 2015 07 01)
Nordberg, Kjell Oskar
2009FO2009-0032Towards minimising the negative effects of forest fertilisation on ectomycorrhizal fungiSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för skoglig mykologi och patologi
Nygren, Cajsa
2009DO2009-0044Interaktioner mellan renbete och en global uppvärminig påverkar fjällvegetationenUmeå Universitet
Ekologi, Miljö och Geovetenskap
Olofsson, Johan
2009FO2009-0007Genetic problems in small and isolated populations: The case of the endangered southern dunlinGöteborgs Universitet
Institution för biologi och miljövetenskap
Pauliny, Angela
2009EX2009-0012Neonate fallow deer survival in relation to mother behaviour, weather, predation & bedsite selectionUmeå Universitet
Ekologi, miljö och geovetenskap
Svartholm, Ida
2009FO2009-0054Linking aboveground and belowground: how foliar herbivory affects soil oribatid mite communitiesSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för Ekologi
Taylor, Astrid
2009DO2009-0052Betydelsen avbiofilmbildning hosPaenibacillus polymyxa i skydd av växthusplantor mot Pythium rotrötaSLU
Institutionen för skoglig mykologi och patologi,
Timmusk, Salme
2009EX2009-0022Naturvärdesbedömning av grustäkter för husbehov i ÄtrandalenGöteborg Universitet
Institutionen för växt- och miljövetenskap samt Zoologiska institutionen
Vasilis, Magnus
2009FO2009-0052The response of Baltic pelagic microbes to climate change – a multi-factorial approachGöteborgs universitet
Inst för biologi och miljövetenskap
Wulff, Angela
2009DO2009-0030The plants used by Samis for subsistence: an ethnobotanical analysis of land-use in the subarcticSveriges Lantbruksuniversitet
Forest ecology and Management
Östlund, Lars