Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2018 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2018SY2018-0005Internationellt forskningsmöte om miljögifter i vattenmiljöSwedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Ahrens, Lutz
2018SY2018-0003Ansökan om writing retreat på Ekenäs herrgård för SLU-doktoranderSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Fors, Hanna
2018FO2018-0027Habitatkvalitet, spridning och metapopulationsdynamik för den hotade väddnätfjärilenFranzén, Markus
2018FO2018-0042Framtidens landskap är beroende av sina samhällen–hur anpassas ett växtplankton samhälle till metallGöteborgs Universitet
Institutionen Marina Vetenskaper
Godhe, Anna
2018SY2018-0007Treårsuppföljning Ekologisk nötköttsproduktion och andra ekosystemtjänster från bete i mosaiklandskaGöteborgs universitet
Inst. för biologi och miljövetenskap
Gärdenäs, Annemieke
2018SY2018-0004Workshop för SLU:s husdjurslärareSveriges lantbruksuniversitet
Inst för husdjurens miljö och hälsa
Hessle, Anna
2018DO2018-0033The importance of green infrastructure for biodiversity of deadwood-dependent insects and fungi SLU
Vilt, fisk och miljö
Hjältén, Joakim
2018SY2018-0002Fästingburna sjukdomar och vilt - hur går vi vidare?Sveriges lantbruksuniversitet
Ekologi
Kjellander, Petter
2018DO2018-0030Dags att skydda fjällmiljön mot invasiva daggmaskarter? Umeå Universitet
Umeå Universitet
Klaminder, Jonatan
2018FO2018-0038Salvage logging or nature reserve? The divergent trajectories of avian post-fire succession.Sveriges Lantbruksuniversitet
Ekologi
Mikusinski, Grzegorz
2018SY2018-0006Application for economic support for international PhD course at Ekenäs HerrgårdSveriges landbruksuniversitet
Ekologi
Ninkovic, Velemir
2018FO2018-0043Spatial mosaic of eco-evolutionary dynamics created by pollinators in fragmented landscapesStockholms Universitet
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Nonaka, Etsuko
2018EX2018-0007En jämförelse under tidig vår av markrespiration mellan två lövskogsområden i SkåneLunds Universitet
Naturgeografi och Ekosystemanalys
Nordström, Alexander
2018FO2018-0022Effekter av ekologisk landskapsvård på fjällekosystemets faunaStockholms universitet
Zoologiska institutionen
Noren, Karin
2018SY2018-0009Rödlistning av svamp på nationell och nordisk nivå – två expertkommittémötenSveriges Lantbruksuniversitet
Artdatabanken
Ottosson, Elisabet
2018DO2018-0028Preserving mobile insects in semi-natural grasslands – minding the matrixLunds universitet
Biologiska institutionen
Smith, Henrik
2018SY2018-0008Avslutningsmöte för projektet EryPoPStatens Veterinärmedicinska Anstalt
Avd. för Mikrobiologi
Wattrang, Eva
2018SY2018-0010Forskningsmöte om miljögifter i vattenmiljöSveriges lantbruksuniversitet
Vatten och miljö
Wiberg, Karin
2018SY2018-0001Forskningsmöte om optimering av riskbedömningar för förorenade områdenSveriges lantbruksuniversitet
Vatten och miljö
Wiberg, Karin