Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2016 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2016DO2016-0014Effekter av utdöendeskuld och funktionell konnektivitet på växters diversitet i skärgårdslandskapStockholms universitet
Inst. för Naturgeografi
Cousins, Sara
2016SY2016-0004Skogbränder och deras ekologiska effekter i boreala skogar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Drobyshev, Igor
2016DO2016-0019Landskapsvård för sötvattensfiskUmeå Universitet
Ekologi, Miljö och Geovetenskap
Englund, Göran
2016DO2016-0005Forest landscape conservation research using beetles, by forest type and interactionsGöteborgs Universitet
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Götmark, Frank
2016SY2016-0002Mot visionen miljontals mularSveriges lantbruksuniversitet
Inst för husdjurens miljö och hälsa
Hessle, Anna
2016DO2016-0004To what extent do large scale wild fires contribute to long term persistence of pyrophilous species SLU
Vilt, Fisk och Miljö
johansson, therese
2016DO2016-0022Evaluating wetland creation and restorations at local and landscape scalesSLU
Inst. för ekologi
Pärt, Tomas
2016FO2016-0015Effekter av skogliga avsättningar i olika skalor på biologisk mångfald och ekosystemtjänsterSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för Ekologi
Ranius, Thomas
2016SY2016-0001Post-graduate course: Making Science Matter - Increasing the Impact of Biological FindingsSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för ekologi
Roslin, Tomas
2016SY2016-0003Status- och planeringsmöte för projektet EryPoPStatens Veterinärmedicinska Anstalt
Avd. för Mikrobiologi
Wattrang, Eva
2016EX2016-0007Konkurrens mellan de svenska klövvilten, en studie inom hållbar viltförvaltningGöteborgs Universitet
Göteborgs Universitet
Winterås, Fredrik
2016DO2016-0009Grönare infrastrukturer: Skötsel av linjära infrastrukturer för biologisk mångfald och konnektivitetSveriges Lantbruksuniversitet
Inst. för Ekologi
Öckinger, Erik