Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2015 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2015EX2015-0003Hur påverkas fångsten i färgskålar av fällornas färg och omgivande blomrikedom?Linköpings universitet
IFM
Berglund, Hilda-Linn
2015SY2015-0007Förfrågan om att få hålla en veckas workshop på Ekenäs för yngre kvinnliga forskareSveriges lantbruksuniverstitet
Biosystem och teknologi
Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
2015SY2015-0002Halvtids DISCO. Projektmöte, datasummering, artikelskrivandeLunds universitet
Geologiska institutionen
Filipsson, Helena
2015SY2015-0012Strategiworkshop för ökad kvalitet i forskningen om hållbart jordbruk och levande landsbygd Sveriges Lantbruksuniversitet
Stad och Land
Fischer, Klara
2015SY2015-0018Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik Göteborgs universitet
Inst. för biologi och miljövetenskap
Gärdenäs, Annemieke
2015SY2015-0023Fortsatt revidering av Europas Rödlista för MossorSveriges lantbruksuniversitet
ArtDatabanken
Hallingbäck, Tomas
2015SY2015-0015Grovfoder och biprodukter till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljönSLU
Husdjurens utfodring och vård
Holtenius, Kjell
2015FO2015-0013Improving the environmental impact of fish farms: novel developments in organic farmingGöteborgs Universitet
Department of Biological and Environmental Sciences
Joyce, Alyssa
2015DO2015-0004New methods improving freshwater conservation and management Sveriges Lantbruksuniversitet
Vatten & miljö
Kahlert, Maria
2015DO2015-0029One size does not fit all: Towards science based recommendations for best forest management practiceSLU Sveriges Lantbruksuniveristet
Skogens ekologi och skötsel
Laudon, Hjalmar
2015FO2015-0022Improved evidence of nutrient hot-spots in agricultural catchments inferred from optical sensorsSveriges lantbruksuniversitet
Mark och miljö
Magdalena Zofia, Bieroza
2015SY2015-0004Sjukdomar hos svenska fåglar och däggdjur - övervakning, forskning och kunskapsförmedlingStatens veterinärmedicinska anstalt
Avdelningen för patologi och viltsjukdomar
Malmsten, Jonas
2015SY2015-0019Linking biodiversity, ecosystem functioning and resilienceSveriges Lantbruksuniversitet
Vatten och Miljö
McKie, Brendan
2015SY2015-0001Application for economic support for international PhD course at Ekenäs HerrgårdSveriges landbruksuniversitet
Ekologi
Ninkovic, Velemir
2015EX2015-0006Effects of habitat utilization and landscape composition on butterfly density and species richnessLinköpings universitet
IFM
Skarped, Linnéa
2015SY2015-0011Young researcher workshop on plant-based interactions and IPMSLU
Institutionen för växtskyddsbiologi
Stenberg, Johan
2015SY2015-0021Undervisnings- och forskningsmöte, gris och fjäderfäSveriges lantbruksuniversitet
Kliniska vetenskaper
Sterning, Marie
2015SY2015-0013Cross-boundary dynamics of organisms between forest and agricultural systemsSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för Ekologi
Taylor, Astrid
2015SY2015-0024Förfrågan om en veckas workshop på Ekenäs kring tvärvetenskaplig forskning för kvinnliga forskareSLU
Husdjursgenetik
Wallenbeck, Anna
2015SY2015-0014Forskningsmöte om organiska miljöföroreningar med fokus på vatten och nya hotSveriges lantbruksuniversitet
Vatten och miljö
Wiberg, Karin
2015FO2015-0060Restaurering av fiskbestånd skadade av vattenkraftsreglering – uppföljning av ett långtidsförsökSveriges lantbruksuniversitet
Vatten och miljö
Vrede, Tobias