Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2012 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2012EX2012-0018Predator community and prey dynamics: a case study of roe deer and re-colonizing fox, lynx and wolfSLU
Dep of Ecology
Arbieu, Ugo
2012SY2012-0002Gris- och fjäderfäsjukdomar produktionsdjursblocketSveriges Lantbruksuniversitet
Kliniska Vetenskaper
Backhans, Annette
2012DO2012-0046Studier av tiaminbrist hos vilda djurStockholms universitet
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)
Balk, Lennart
2012EX2012-0014Spatial analysis of butterfly assemblage dataDaniel-Ferreira, Juliana
2012FO2012-0107Spridningsbarriärer för invasiva blombildande mikroalgerGöteborgs universitet
Institutionen för Biologi och Miljövetenskaper
Godhe, Anna
2012SY2012-0014En internationell workshop om revidering av Europas Rödlista för MossorSveriges lantbruksuniversitet
ArtDatabanken
Hallingbäck, Tomas
2012DO2012-0056Testing the efficiency of uneven aged forestry as a conservation tool to promote biodiversity and ecSLU
Vilt, fisk och miljö
Hjältén, Joakim
2012FO2012-0077TOC in surface water - characterization in view of a changing climateKTH
Mark- och vattenteknik
Jacks, Gunnar
2012EX2012-0009Habitat requirements of Scolitantides orion, an endangered butterflyLinköpings universitet
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jansson, Camilla
2012SY2012-0005Överlämning för Ultuna studetkårs styrelse 2012Jansson, Mattis
2012SY2012-0003Överlämningshelg för SLU:s samlade studentkårerSveriges lantbruksuniversitet
SLU:s samlade studentkårer
Johansson, Anna
2012FO2012-0106Predator- prey dynamics: a case study of roe deer survival under four different carnivore regimesSveriges lantbruksuniversitet
Ekologi
Kjellander, Petter
2012SY2012-0001VMF ÖverlämningshelgMaxon, Oskar
2012SY2012-0008Agrosystem 2012Sveriges Lantbruksuniversitet
mark och miljö
Mårtensson, Anna
2012FO2012-0119Lokala anpassningar eller plasticitet? – en studie av den skandinaviska rödrävens nordliga expansionStockholms universitet
Zoologiska institutionen
Noren, Karin
2012EX2012-0011Examensarbete: Kan ekoturism gynna kulturarv och naturvärden?SLU
Skogens ekologi och skötsel
Okfors, Ebba
2012FO2012-0111Effects of reindeer on summer pasture productivityUmeå Universitet
Ekologi, Miljö och Geovetenskap
Olofsson, Johan
2012FO2012-0039Critical factors for population viability in an indicator species of agricultural biodiversityGöteborgs Universitet
Institution för biologi och miljövetenskap
Pauliny, Angela
2012DO2012-0042Scrutinizing the effects of organic farming on farmland biodiversitySLU
Inst. för ekologi
Pärt, Tomas
2012SY2012-0011Biogas symposium Sveriges Lantbruks Universitet
Mikrobiologi
Schnürer, Anna
2012EX2012-0020The causes and timing of sand drift events in central SkåneLund University
Department of Geology
Shrestha, Rajendra
2012SY2012-0007Undervisnings- och forskningsmöte 4-5 juni 2012Sveriges lantbruksuniversitet
Kliniska vetenskaper
Sterning, Marie
2012EX2012-0013The Cutting Edge - grazing, scythe, mower or string for meadow managementLinköpings universitet
IFM - instutitionen för fysik, kemi och biologi
Tälle, Malin
2012SY2012-0004Husdjursföreningen Växa Sverige Mitt - SymposiumWeidman, Itte