Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2011 
ÅrDnrTitelUniversitetHuvudsökande
2011EX2011-0008Is burning a viable management tool for species-rich grasslands?Linkoping University
Department of Physics,Chemistry and Biology (IFM)
Akoto, Brenda
2011EX2011-0022Production of Biomass and Lipids by Algae Grown in Industrial Waste Streams and Flue GasesSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Axelsson, Martin
2011SY2011-0008Agroforestry i Sverige – möjligheter för hållbar produktion?Sveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för uthålligt lantbruk
Björklund, Johanna
2011SY2011-0001Biogas från samhällets och lantbrukets restprodukter: kunskapsstatus, forskningsbehov och miljönyttaBjörnsson, Lovisa
2011FO2011-0046Kvävedynamik och mikrobiell biogeografi i baljväxters rhizosfärSLU
Område Jordbruk - odlingssystem, teknik och produktkvalitet
Carlsson, Georg
2011FO2011-0113Analysis of the impact of engineering nanoparticles in cells Linköping University
Clinical and Experimental Medicine
Cristobal, Susana
2011FO2011-0095The effect of T-DOC on benthic versus pelagic resources and growth of planktivorous fishUmeå Universitet
Ekologi, miljö och geovetenskap
Faithfull, Carolyn
2011SY2011-0012Planeringsmöte Kompetenscentrum för biologisk bekämpning - CBCSLU
Skoglig mykologi och patologi
Hökeberg, Margareta
2011FO2011-0022Effects of surrounding landscape on pollination service to herbs in road vergesUppsala Universitet
EBC
Jakobsson, Anna
2011DO2011-0014Potential impact on five common pesticides on aquatic biodiversityUppsala Universitet
Ekologi och Genetik
Johansson, Frank
2011SY2011-0002Doktorandkurs om artinteraktioner och stabilitetSLU
Ekologi
Jonsson, Mattias
2011EX2011-0023Samband mellan vindkraftverk och fladdermöss i BohuslänGöteborgs univeristet
Zoologiska institutionen
Kiffer, Charliene
2011FO2011-0011Top down versus bottom up effects in aquatic food websHögskolan i Halmstad
ETN
Liess, Antonia
2011EX2011-0001Quantifying parameters influencing denitrification rate in a laboratory set up, using 15N technique.Linköpings universitet
Ifm
Lind, Linus
2011SY2011-0007New Methods for Modelling Ecological ProcessesSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för Ekologi
Low, Matthew
2011EX2011-0015A study on distribution pattern of Elater ferrugineus & Synanthedon vespiformis using sex pheromoneLinköpings universitet
Department of Physic, Chemistry and Biology (IFM)
Musa, Najihah
2011FO2011-0088Effects of Atlantic salmon on ecosystem processes: cycling and spatial translocation of nutrientsSwedish University of Agricultural Sciences
Department of Wildlife, Fish, & Environmental studies
Naddafi, Rahmat
2011SY2011-0006Application for economic support for international PhD course at Ekernäs HerrgårdSveriges landbruksuniversitet
Ekologi
Ninkovic, Velemir
2011EX2011-0010Metapopulation dynamics and conservation of the shield bug Canthophorus impressusNygårds, Sofia
2011EX2011-0026Movement Patterns of Eurasian Lynx around Their Kills in southern SwedenSveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för ekologi
Nystrand, Magnus
2011FO2011-0004Life-history strategies in response to time constraints in frogs: implications of climate changeUppsala University
Department of Ecology and Genetics
Orizaola, Germán
2011FO2011-0081Kolonisations-, tillväxt- och utdöendehastighet hos skyddsvärda lavarSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för Ekologi
Ranius, Thomas
2011DO2011-0041The role of reliability and relevance criteria in environmental risk assessment of nanometerials.KTH
Filosofi och Teknikhistoria
Rudén, Christina
2011EX2011-0016Observationsmetoden - fallstudie grundvatteninläckage i Norra länkens bergtunnlarKTH
Institutionen för Byggvetenskap
Spross, Johan
2011FO2011-0062Biokontroll utan kontroll: Leder täthetsberoende parasitering till utbrott av skadeinsekter?SLU
Institutionen för Växtskyddsbiologi
Stenberg, Johan
2011DO2011-0022Lichens – where do they really occur in boreal forests?Sveriges Lantbruksuniversitet
Ekologi
Thor, Göran
2011DO2011-0033POPs in Swedish snow and boreal catchment watersSveriges lantbruksuniversitet
Vatten och miljö
Wiberg, Karin
2011FO2011-0073Biologisk mångfald och funktionella ekosystem i restaurerade naturbetesmarker – återkolonisering ochSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för ekologi
Öckinger, Erik