Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Du är här: Hem // 2015 
TitelHur påverkas fångsten i färgskålar av fällornas färg och omgivande blomrikedom?
NoEX2015-0003
UniversitetLinköpings universitet
InstitutionIFM
HuvudsökandeHilda-Linn Berglund
Beviljat belopp 7 500
Sammanfattning
Abstrakt Färgskålar är en typ av insektsfälla som används vid insamling av pollinerande insekter i naturvårdssynpunkt. Fällorna består av vätskefyllda skålar i färger som är attraktiva för pollinatörer. Tidigare studier har indikerat att mängden blommor runt färgskålarna och färgskålarnas färg eventuellt kan påverka fångsten. Sådana effekter skulle kunna leda till missvisande resultat och felaktiga naturvårdsinsatser och ska därför undersökas närmare i denna studie. Studien kommer att genomföras på 12 hyggen, hälften av dessa hyggen var skog på 1870-talet och den andra hälften var äng. Tidigare studier har visat att de hyggen som tidigare var äng har en större blomrikedom än de hyggen som tidigare var skog, vilket gör dessa områden lämpliga för denna studie. Tolv skålar, fyra av vardera blå, vit och gul färg, kommer utplaceras på varje hygge. Mängden blommor och färgerna på dem kontrolleras på varje hygge och håvning för hand genomförs för att kunna se om det är någon skillnad i fångst mellan de två metoderna. Syftet är att undersöka hur blomrikedom och färg på blommorna runt färgskålarna påverkar fångsten av pollinerande insekter, och om olika arter dras till skålar av olika färg.